Danh mục

Đá Trắng Vân Sáng Giả Cổ Soi Cạnh

Xuất xứ: Biên Hòa
- Chất liệu: Đá tự nhiên, đá thiên nhiên.
- Màu đá: Trắng Vân sáng.
- Mặt: băm giả cổ.
- Cạnh: soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 7x20.
camera Phương Nam