Danh mục

Đá Răng Lược Đen Ánh Kim

Xuất xứ: Biên Hòa
- Chất liệu: Đá tự nhiên, đá thiên nhiên.
 - Màu đá: đen.
- Mặt: cưa rãnh nhỏ.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20.
camera Phương Nam