Danh mục

Đá Phẳng Xanh

Xuất xứ: Biên Hòa
- Chất liệu: Đá tự nhiên, đá thiên nhiên.
- Màu đá: xanh.
- Mặt: bóc phẳng.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20.
camera Phương Nam