Danh mục

Đá Massage, Sỏi

Xuất xứ: Biên Hòa
- Nguồn gốc: sỏi sông tự nhiên
- Xuất xứ: nhập ngoại
- Mầu sắc: nhiều mầu
- Sử dụng: Massage, trang trí
camera Phương Nam