Danh mục

Đá Ghép Xanh Thảo Nguyên và Hồng Ban Mai

Xuất xứ: Biên Hòa
 - Chất liệu: Đá tự nhiên, đá thiên nhiên. 
- Màu đá: Xanh Thảo Nguyên, Hồng Ban Mai.
- Mặt: Chẻ, ghép cao thấp.
- Cạnh: cắt thẳng.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x50.
 
camera Phương Nam