Danh mục

Đá Bóc Vàng 10x20

Xuất xứ: Biên Hòa
- Chất liệu: Đá tự nhiên, đá thiên nhiên.
- Màu đá: vàng tự nhiên.
- Mặt: bóc lồi.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20
camera Phương Nam