Danh mục

Đá Bóc Trắng Sữa 10x20

Xuất xứ: Biên Hòa
- Chất liệu: Đá tự nhiên, đá thiên nhiên.
- Màu đá: Trắng sữa.
- Mặt: bóc lồi.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20.
camera Phương Nam