Danh mục

Đá Ánh Kim Đen giả cổ soi cạnh 10x20

Xuất xứ: Biên Hòa
- Chất liệu: Đá tự nhiên, đá thiên nhiên.
- Màu đá: Đen có ánh kim.
- Mặt: băm mặt giả cổ.
- Cạnh: soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20.
camera Phương Nam