Danh mục

Đá 2p, 3p Vàng Đất

Xuất xứ: Biên Hòa
- Chất liệu: Đá tự nhiên, đá thiên nhiên.
- Màu đá: vàng đất.
- Mặt: chẻ tự nhiên.
- Cạnh: thẳng.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 2cm đến 3cm, dài 10 đến 20 cm.
camera Phương Nam